Znanstvena sekcija Društva


Osnovni cilj Sekcije je prikupljanje i objedinjavanje informacija o kontaktima Hrvatske i Japana, u različitim područjima prirodnih i društvenih znanosti, te promicanje znanstvene suradnje. Naše su aktivnosti usmjerene na slijedeće ciljeve:
• Razmjena studenata
• Razmjena studenata poslijediplomskog studija i specijalizanata
• Razmjena znanstvenika
• Razmjena pozvanih predavača koji prezentiraju svoje originalne rezultate, kao i gostujućih profesora

Sekcija za znanost će predstaviti i promovirati svaki individualni i zajednički doprinos hrvatsko-japanskoj suradnji kroz zajedničke projekte, objavljivanje znanstvenih radova te zajedničke nastupe na međunarodnim znanstvenim konferencijama.
Aktivnosti i doprinosi voditelja dr. Lugomera temelj su pokretanja rada u Sekciji. Na poziv "Japan Society for the Promotion of Science" (JSPS) pri japanskoj vladi, dr. Lugomer je, kao gostujući profesor, boravio u Japanu od 22. travnja. do 20. lipnja. 2002., gdje je prikazao izvorne rezultate postignute u Republici Hrvatskoj. Njegova originalna otkrića u interakcijama Laser-materija potvrdila su dotadašnje samo teoretske spoznaje. Eksperimentalne metode i rezultate dr. Lugomer je objavio u nizu znanstvenih članaka kao i u knjizi (S. Lugomer; «Laser-Matter Interactions: Surface Self-organization», Profil Int., Zagreb, 2001.). Rezultati su poslani gospodinu Hidenori Hasimotu (Prof. Emeritus of the Tokyo University), koji je prvi u svijetu teorijski opisao formiranje tzv. "loop-solitona", obično zvanih "Hasimoto-solitoni" (petlje na laserski generiranim filamentima). Metodu laserskog generiranja vrtložnih filamenta kao i Hasimoto-petlji, a i njihovu analizu, dr. Lugomer je prikazao na pozvanim seminarima i predavanjima održanim u nekoliko znanstveno-istraživačkih centara i Univerziteta u Japanu (Kyushu, Hiroshima, Shinsu, Osaka, Tokyo i Kyoto)

Planovi u budućnosti:
• Suradnja u ovom znanstvenom području se kontinuirano nastavlja s mogućnošću proširenja problematike kao i broja sudionika
• Sekcija za znanost nastavit će proširivati svoj djelokrug aktivnosti na ostala znanstvena područja
• Sekcija je otvorena za nove članove i njihove ideje

Voditelj sekcije je Dr. sc. Stjepan Lugomer, Znanstveni savjetnik Instituta "Ruđer Bošković"